Het Atlas College leert je schitteren!

Het Atlas College is een scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo met drie locaties in Hoorn, één in Edam en één in Medemblik. Samen tellen deze locaties ruim 4.500 leerlingen. Totaal werken er meer dan 500 mensen bij het Atlas College. We verzorgen uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. De leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. We streven er naar als werkgever en als onderwijsaanbieder leerlingen én onze collega's te leren schitteren. 

...kernwaarden...

Waar staat het Atlas College voor? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? De antwoorden op deze vragen vatten we samen in drie Atlasbrede kernwaarden:
* Toegankelijkheid: Iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek én een aanbod.
* Diversiteit: We leren van verschillen.
* Duurzaamheid: We werken en leren voor nu en morgen.

Krachtige collega's zijn nodig om de ambities te kunnen verwezenlijken. Het zijn collega's die de regie kunnen en willen nemen over hun eigen taken en ontwikkeling en daarover in overleg blijven. En collega's die zich er bewust van zijn, dat zij deel uitmaken van een professionele leergemeenschap.

De kernwaarden en ambities vormen de rode draad in wat de Atlasscholen samenbindt tot Atlas College.

Werken op één van de zes locaties van het Atlas College

Bij het Atlas College werk je bij het Atlas Service Centrum of op één van onze schoollocaties in Hoorn, Edam of in Medemblik. Het zijn vijf schitterende scholen met elk een eigen sfeer en karakter én veel keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Van vmbo tot en met gymnasium. Het Atlas College is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is en dat we willen leren van elkaars verschillen. 
Via de knop 'Meer weten over het Atlas College' lees je meer over onze schoollocaties en over werken bij ons!