Werken bij het Atlas College

Bij het Atlas College werk je op één van onze zes locaties:
in Hoorn zijn dat OSG West-Friesland, Copernicus SG, SG Newton en het Atlas Service Centrum.
In Edam vind je SG De Triade en in Medemblik SG De Dijk.  

Alle schoollocaties bieden één of meer complete onderwijstrajecten aan, van basisvorming tot en met eindexamen.
Als je hieronder op het logo van de betreffende school klikt, kom je terecht op de schoolwebsite. 
De website van het Atlas College vind je hier: www.atlascollege.nl
Wij streven ernaar om docenten een fulltime aanstelling te geven op één locatie. Een aanstelling in deeltijd is uiteraard ook mogelijk.

Begeleiding van nieuwe collega's

Bij alle nieuwe docenten die bij het Atlas College in dienst treden wordt voor de begeleiding en beoordeling een assessment afgenomen om ontwikkelpunten aan te geven. Na één jaar vindt op basis hiervan een beoordeling plaats.

Bij deze beoordeling maken wij onderscheid tussen studerende, onervaren en ervaren docenten. Binnen elke locatie werken interne coaches die nieuwe docenten ondersteunen in hun ontwikkelpunten. Verder maakt een collega uit de sectie je wegwijs binnen de organisatie.

Ook als medewerker in één van de onderwijs ondersteunende functies word je op weg geholpen door je leidinggevende en collega's.

LB-, LC- en LD-functies

Als docent moet je je volledig kunnen richten op jouw primaire taken: lesgeven, leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. In het kader van het taakbeleid leggen we duidelijk vast voor welke werkzaamheden wij jouw inzet verwachten.

Binnen het tweedegraads lesgebied kennen we LB- en LC-functies. Een LC-functie wordt toegekend op basis van het verrichten van taken m.b.t. onderwijsontwikkeling en/of projectmatige werkzaamheden.

Voor het eerstegraads gebied geldt een soortgelijk verhaal. Binnen dit gebied kennen wij LB-, LC- en LD-functies. LD-functies worden toegekend op basis van locatie- of Atlasbrede onderwijs ontwikkeltrajecten.

Persoonlijke ontwikkeling

Docenten en stafmedewerkers zijn nooit uitgeleerd. Het onderwijs stelt voortdurend nieuwe eisen. Het Atlas College biedt je dan ook ruime mogelijkheden om jouw deskundigheid (verder) te ontwikkelen.

Op basis van de gesprekscyclus maak je in samenspraak met jouw leidinggevende een persoonlijk ontwikkelingsplan, geef je aan welke ondersteuning je hierbij van de organisatie verwacht en voer je dit plan uit. Hierbij kan gedacht worden aan een verdere deskundigheidsontwikkeling binnen de eigen vakgroep, het volgen van interne cursussen, bijscholing of nascholing. Bij intensieve studies is in bepaalde gevallen studieverlof en/of lestaakvermindering mogelijk.

Mobiliteit

Bij het ontstaan van vacatures vindt veelal eerst interne werving onder het personeel van het Atlas College plaats. Deze vacatures worden via de nieuwsbrief en het personeelsweb kenbaar gemaakt. Bij een passende vacature worden interne medewerkers altijd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.